Vol 56 (2014)

Table of Contents

Articles for Printed Issues

Sanae Rujivan, Song-Ping Zhu
1 - 27
Larry Forbes
28 - 47
M. A. Mehrpouya, M. Shamsi, M. Razzaghi
48 - 65
Xiaoqing Liang, Lihua Bai, Junyi Guo
66 - 90
Said F. Tantawy
91 - 103
Peter D. Jarvis, Jeremy G. Sumner
105 - 115
Le Jiang, Jin Huang, Jun Liu, Xiao-Guang Lv
116 - 137
Yanqing Liu, Fei Liu
138 - 149
Graeme Charles Hocking, Lawrence K. Forbes, Timothy E. Stokes
150 - 159
Jueyou Li, Changzhi Wu, Zhiyou Wu, Qiang Long, Xiangyu Wang
160 - 178
Alireza Nazemi, Neda Mahmoudy
179 - 191
Yinwei Lin, Tzon-Tzer Lu, Cha'o-Kuang Chen
192 - 208

Articles for Electronic Supplement

Nadezda Sukhorukova
E1--E21
Asoke Kumar Dhar, J. Mondal
E22--E49