Vol 56 (2014)

Table of Contents

Articles for Printed Issues

Sanae Rujivan, Song-Ping Zhu
1 - 27
Larry Forbes
28 - 47
M. A. Mehrpouya, M. Shamsi, M. Razzaghi
48 - 65
Xiaoqing Liang, Lihua Bai, Junyi Guo
66 - 90
Said F. Tantawy
91 - 103
Peter D. Jarvis, Jeremy G. Sumner
105 - 115
Le Jiang, Jin Huang, Jun Liu, Xiao-Guang Lv
116 - 137
Yanqing Liu, Fei Liu
138 - 149
Graeme Charles Hocking, Lawrence K. Forbes, Timothy E. Stokes
150 - 159
Jueyou Li, Changzhi Wu, Zhiyou Wu, Qiang Long, Xiangyu Wang
160 - 178
Alireza Nazemi, Neda Mahmoudy
179 - 191
Yinwei Lin, Tzon-Tzer Lu, Cha'o-Kuang Chen
192 - 208
Halle Dattu, Malai Subbiah
209 - 232
Rhys A. Paul, Lawrence K. Forbes
233 - 247
Srikumar Panda, Subash Chandra Martha, Aloknath Chakrabarti
248 - 274
Igor Korostil, Simon Clarke
275 - 285
Rumpa Chakraborty, B. N. Mandal
286 - 298
Yu Chen, Zhong Wan
299 - 315
Lawrence Forbes, Rhys Paul, Michael Chen, David Horsley
317 - 358
Pavel Shevchenko
359 - 372
Stephen Woodcock, Bojana Manojlovic, Mark Baird, Peter Ralph
373 - 380
S. S. Singh
381 - 396
Rubayyi Turki Alqahtani, Mark I. Nelson, Annette L. Worthy
397 - 415

Articles for Electronic Supplement

Nadezda Sukhorukova
E1--E21
Asoke Kumar Dhar, J. Mondal
E22--E49