Vol 85, No 1 (2012)

Table of Contents

Articles

Ji Young Kim
Juanjuan Fan, Ni Du
Ze-Hua Zhou, Liang Zhang
Yin Chen
Jin Fengliang
Alexander Mieczyslaw Kasprzyk, Gabor Hegedus
tianxin cai, zhongyan shen
Pierre Le Boudec
Qingping Zeng, Huaijie Zhong, Zhenying Wu
Yiqiang Zhou
I-Chiau Huang
Jerzy Kakol, Manuel Lopez-Pellicer
Hongbo Hua
Quan-Hui Yang, Yong-Gao Chen
Farrukh Mukhamedov
Sizhong Zhou
Mohammad Sal Moslehian, Mohsen Kian

Abstracts of PhD Theses

Parinya Sa Ngiamsunthorn