Vol 87, No 2 (2013)

Table of Contents

Articles

S. S. Dragomir
P. A. Dabhi, S. J. Bhatt
Fei Yang, Yongcheng Yin
Shouchuan Zhang, Hui-xiang Chen, Yao-Zhong Zhang
Michelle Pierri, Vanessa Rolnik
S. Mukwembi, S. Munyira
M. Shabani-Attar
A. R. Jamali, M. Viseh
R. Hafezieh, Mohammad A. Iranmanesh
Jianbing Cao
Nayandeep Deka Baruah, Kallol Nath
Fethi Soltani
Gábor Czédli, Emil W. Kiss
Santi Spadaro
Xi Fu, Liulan Li