Vol 87, No 3 (2013)

Table of Contents

Articles

H. Javanshiri, R. Nasr-Isfahani
Eduardo Hernández, Donal O' Regan
Jiancheng Liu, Jingjing Zhang
Jani Lukkarinen, Mikko S. Pakkanen
Edward A. Bertram
Zhi-Hong Sun
Gabriel Verret
Li-Xia Dai, Hao Pan, Cui-E Tang
Takashi Nakamura, Łukasz Pańkowski
Janusz Konieczny
Ali Fathi
Hanfeng Wang, Wei He
Karl H. Hofmann, Francesco G. Russo
Keivan Borna, Raheleh Jafari
Igor Shparlinksi