Vol 90, No 3 (2014)

Table of Contents

Articles

B. Ling, C. X. Wu, B. Lou
H. Soltani, M. Zaker
M. C. Chang, I. E. Shparlinksi
V. Flammang
M. Chiodo
B. Curtin, G. R. Pourgholi
X. M. Li, H. X. Yi
P. C. Hu, C. C. Yang
S. Ge, W. Wang, Q. Yang
Y. Zhang, G. Zhu
N. A. Watson
S. Maghsoudi, J. B. Seoane-Sepulveda
X. T. Dong, C. Liu, Z. H. Zhou
M. B. Banaru
K. S. Park
W. -F. Xuan, W. -X. Shi