Vol 57 (2015)

Table of Contents

Articles for Printed Issues

Larry K. Forbes
89-113
Miao Li, Yong Zhang, Hong Zhang, Hong Guan
114-137
Bruce van Brunt, Saima Gul, Graeme Charles Wake
138-149
Paolo Amore
150-165
Hadi Charkhgard, Martin Savelsbergh
166-174
Neville Donald Fowkes, Andrew Bassom
175-188
Sunanda Saha, Swaroop Nandan BORA
189-203

Articles for Electronic Supplement

Sameh Abidi, Jamil Satouri
E1--E38

Proceedings Engineering Mathematics and Applications Conference

Stephen Woodcock
C1--C13

Proceedings of the Mathematics in Industry Study Group

Graeme Wake, Anthony John Roberts

Special Issue on Nanotechnology

Roland Winkler, Ulrich Zuelicke
3-17
Duangkamon Baowan
18-28
Richard K. F. Lee, James M. Hill
29-42
Wei Xian Lim, Aaron W. Thornton
43-61
Ngamta Thamwattana
62-78
Xingyou Philip Zhang, Nat Lund, Shaun C. Hendy
79-88

Special Issue for Financial Mathematics, Probability and Statistics

Xiaoli Yang, Jin Liang, Yuan Wu
207-221
Joanna Goard
222-243
Sanae Rujivan
244-268
Tan Nhat Le, Xiaoping Lu, Song-Ping Zhu
269-279
Yongzeng Lai, Haixiang Yao
280-298
Scott Alexander, Alexander Novikov, Nino Kordzakhia
299-318
Timothy Gregory Ling, Pavel Shevchenko
319-338
Juri Hinz, Nicholas Yap
339-351
Huiming Zhu, Ya Huang, Jieming Zhou, Xiangqun Yang, Chao Deng
352-368
Joe Maisano, Alex Radchik, Timothy Ling
369-383